Welkom op de archiefpagina's van E-zine Nieuwe Maan!
Nieuwe Maan publiceert wekelijks een artikel over hekserij, alternatieve geneeswijzen en de maan.
Oude artikelen worden op onderwerp gesorteerd en op de archiefpagina's geplaatst.
Hier vind je alle artikelen over de maan.

22/10/05

Maanfase astrologie

De zon is in de westerse astrologie het belangrijkste teken. In de oosterse astrologie is dit echter de maan. Dit komt omdat de astrologie een afspiegeling is van de cultuur waarin het gebruikt wordt. In het westen is men meer gericht op de individu, wat gesymboliseerd wordt door de zon. Maar in de oosterse landen staat het gezinsleven en de emoties meer centraal. Deze worden gesymboliseerd door de maan.
Men is daar ook van mening dat de maan nodig is om het innerlijke licht (de zon) te hanteren. De interactie van de zon en de maan wordt vertaald in de maanfase.
De maanfasen zijn te vergelijken met een psychologische groeiproces . Elke fase heeft zijn eigen instelling welke invloed heeft op de beleving van de wereld om ons heen.
Kennis van je maanfase geeft je een indruk van het fundamentele doel dat je nastreeft in dit leven en hoe dat je karakter, emoties en gedrag vormt.

Het berekenen van je maanfase:
Print je horoscooptekening uit. Tel eerst vanaf de zon tegen de klok in hoeveel hele tekens er tussen zitten. Elk teken is 30 graden.
Schrijf op een kladpapiertje het aantal tekens maal 30. Kijk nu op welke graad de zon staat. (de minuten en seconden kun je negeren) trek dat getal af van 30. De uitkomst tel je op bij het gevonden getal wat op je kladpapiertje staat. Kijk nu op welke graad de maan staat tel dit getal er ook bij op. Je weet nu hoeveel graden de maan verwijderd is van de zon. Bijvoorbeeld: Zon in vissen. Maan in leeuw. Tegen de klok in tellend zitten er 4 hele tekens tussen. Zon op 26 graden. 30 min 26 is 4. Maan op 16 graden. 120 + 4 +16 = 140. In dit geval staat de maan dus 140 graden verwijderd van de zon.
Je hebt een getal gevonden tussen de 0 en 360 graden. 0 graden is nieuwe maan. 45 graden is wassende maan. 90 graden is eerste kwartier. 135 graden is gibbous maan. 180 graden is volle maan. 225 graden is afnemende maan. 270 graden is laatste kwartier. 315 graden is balsamic maan. 360 graden is weer nieuwe maan.


Image hosted by Photobucket.comDe maanfase astrologie kent 3 hoofdgroepen:

De wassende maan: (350 – 110 graden)
De individualistische persoonlijkheid; het jonge kind dat zijn eigen mogelijkheden ontplooit. Net zoals het zaad wat zich onder de grond ontkiemd, ontvouwt de individualistische persoonlijkheid zich al 10 graden voor het 0 punt. De fase brengt een intense energie met zich mee. Deze persoonlijkheid wil de wereld ontdekken en is enthousiast bij elke nieuwe vondst. Door zichzelf te leren begrijpen kan zij de wereld begrijpen, net zoals de maan die, naarmate zij meer verlicht wordt, licht op de aarde kan werpen. Deze persoonlijkheid werkt voor zichzelf en ziet de ander niet zo goed in de schaars verlichtte nacht. Een sterk basis vertrouwen in hun mogelijkheden maakt dat ze snel over teleurstellingen heen zijn. Zij laten zich door de dagelijkse beslommeringen niet weerhouden om hun doel uit te werken.

De volle maan: (110 – 230 graden)
De maatschappelijke persoonlijkheid; de rijpende volwassene richt zijn leven en werk in op anderen. Al is de maan pas vol bij 180 graden, toch maakt zij al ver voor en na dit punt een volle indruk. De maatschappelijke persoonlijkheid richt zich vooral op de medemens. Door de helder verlichte nacht is de ander goed te onderscheiden. Hierdoor leren ze van de ander wat er van hen verwacht wordt en hoe ze daar het beste aan kunnen beantwoorden. Het contact met de ander leert ze te vergelijken, kiezen en te combineren. Daar het helderste licht de donkerste schaduwen werpt zien we bij deze persoonlijkheid de meeste tegenstellingen: samenwerking en concurrentie, bewondering en minachting.

De afnemende maan: (230 – 350 graden)
De beherende persoonlijkheid; de ouder wordende mens trekt zich terug op een verovert standpunt en probeert anderen van daaruit te (be)sturen. In het afnemende licht is deze persoonlijkheid zich bewust dat het licht zal wederkeren, maar tot die tijd zal alles moeten worden gereduceerd tot de prioriteiten. Dit moet met de grootste doelmatigheid worden gerealiseerd. Overtuigd van hun eigen kunnen houden ze graag de touwtjes in handen. Zij zijn instaat om zichzelf weg te cijferen voor het algemene belang.

De hoofdgroepen krijgen meer nuance in de acht maanfasen:

Nieuwe maan: (0 – 45 graden)
Je bent spontaan,leergierig en neemt graag het initiatief. Door je enthousiasme kun je hard werken. Dit kan wel eens de oorzaak zijn dat je opgebrand bent voordat een project is afgerond.
Je beziet het leven nogal subjectief waardoor je je soms onbegrepen voelt.
Wassende maan: (45 - 90 graden)
Je bent assertief en avontuurlijk. Door je nieuwsgierigheid heb je de behoefte om problemen vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Hierdoor bots je nogal eens tegen het conventionele en moet je nieuwe wegen vinden om je doel te bereiken.
Resten uit het verleden kunnen je groei in de weg staan en dienen daarom ook aangepakt te worden.
Eerste kwartier: (90 -135 graden)
Je bent positief ingesteld en hebt een sterke wil. Je hebt een duidelijke mening waardoor je nogal eens in heftige discussies verzeild kan raken. Je hebt de neiging om bestaande structuren onderuit te halen, maar je oplossingen zijn vaak inderdaad een verbetering.
Gibbous maan: (135 – 180 graden)
Je hebt een kalmerende invloed op de mensen om je heen en helpt ze graag. Je hoopt dat je met je werk de wereld een beetje beter kan maken. Deze missie maakt dat je soms blind ideologieën kan navolgen. Het is belangrijk dat je leert bij jezelf te blijven, dan zal de voldoening en erkenning niet uitblijven.
Volle maan: (180 -225 graden)
Je talent ligt in het verwezenlijken van zaken. Je vertrouwt op je instinct en bent creatief. Aan de andere kant kun je last hebben van schuldgevoelens en irrationele angsten. Je bent gevoelig voor de emoties van een ander en moet leren je eigen emoties onder controle te krijgen.
Afnemende maan: (225 – 270 graden)
Je bent communicatief en deelt graag je kennis en ervaring. Je revolutionaire natuur wil je inzetten om de wereld om je heen te verbeteren. Compromissen zullen nodig zijn om je visie te laten aansluiten aan de behoefte van de ander.
Laatste kwartier: (270 -315 graden)
Je talenten liggen in het geven van advies. Je straalt warmte uit en hebt een begrijpend oor. Je bent in staat om mensen hun gedachte te verhelderen. Je kan makkelijk in het verleden blijven hangen waardoor er perioden van melancholie kunnen optreden. Het loslaten van het verleden is van belang om verder te kunnen gaan.
Balsamic maan: ( 315 -380 graden)
Je bent dromerig en intu?tief. Je bezit een aangeboren wijsheid die het werk van de natuur en de mensheid doorziet. Je bent meer intellectueel dan fysiek actief.
Het eindigen en voorbijgaande zijn belangrijke thema’s in je leven.

Powered by Blogger